प्रदर्शन

2017 एसजीआयए एक्स्पो

2018 एसजीआयए एक्स्पो

2019 एसजीआयए एक्स्पो

FESPA 2016

फेस्पा 2017

FESPA 2018

फेस्पा 2019

एसजीआय दुबई -2016

एसजीआय दुबई -2017

एसजीआय दुबई -2017

एसजीआय दुबई -2017

एसजीआय दुबई -2020

चीनमध्ये साइन इन करा २०१ 2015

चीनमध्ये साइन इन करा २०१ 2016

चीनमध्ये साइन इन चीन 2017

चीनमध्ये साइन इन चीन 2018

चीनमध्ये साइन इन करा 2019

चीन मध्ये साइन इन चीन 2020

27 वे शांघाई आंतरराष्ट्रीय जाहिरात व साइन तंत्रज्ञान व उपकरणे प्रदर्शन

28 वे शांघाई आंतरराष्ट्रीय जाहिरात व साइन तंत्रज्ञान व उपकरणे प्रदर्शन